Hiện nay, để đáp ứng các vấn đề về vốn thì việc phát hành trái phiếu là một trong những cách thức huy động vốn được nhiều doanh nghiệp áp dụng. Thông qua đó, doanh nghiệp không phải vay ngân hàng mà có thể trực tiếp phát hành trái phiếu với các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng được phát hành trái phiếu và không phải doanh nghiệp nào cũng đảm bảo khả năng tuân thủ các quy định pháp luật về phát hành trái phiếu. Do đó, việc phát hành trái phiếu nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các doanh nghiệp hiện nay.

1-doanh-nghiep-nao-duoc-phat-hanh-trai-phieu

Doanh nghiệp nào được phép phát hành trái phiếu

1. Phát hành trái phiếu là gì?

Theo quy định thì phát hành trái phiếu là việc cung ứng chứng chỉ hoặc bút toán nhằm xác nhận nghĩa vụ trả nợ của người cung ứng và quyền sở hữu khoản tiền kèm theo thu nhập được hưởng của người sở hữu.

Trái phiếu được thể hiện dưới nhiều hình thức như bằng giấy, ghi chép bằng nghiệp vụ kế toán (bút toán). Khi đến hạn thanh toán thì tổ chức phát hành trái phiếu (có thể là doanh nghiệp hoặc nhà nước) có nghĩa vụ hoàn trả cho người sở hữu trái phiếu mệnh giá trái phiếu và một khoản tiền lãi kèm theo.

2-doanh-nghiep-nao-duoc-phat-hanh-trai-phieu

Trái phiếu.

2. Có phải mọi doanh nghiệp đều được phép phát hành trái phiếu?

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 153/2020/NĐ-CP thì chỉ công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn mới được phép phát hành trái phiếu. Các loại hình còn lại không được phép.

3. Tại sao chỉ có 2 loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần và công ty TNHH mới được phát hành trái phiếu?

Bởi vì 2 loại hình công ty này có tư cách pháp nhân nên có tài sản độc lập, có con dấu riêng, trụ sở riêng và có thể tự mình tham gia các giao dịch mà không bị lệ thuộc vào công ty. Do đó, khi có tranh chấp xảy ra thì chủ của hai loại hình này sẽ chịu trách nhiệm trước các khoản nợ trong phạm vi tài chính của mình, từ đó tránh được một số rủi ro xảy ra.

4. Điều kiện đặt ra để doanh nghiệp phát hành trái phiếu

Theo tìm hiểu thì hiện tại không có văn bản nào quy định cụ thể các điều kiện để doanh nghiệp phát hành trái phiếu.

Ta có thể dựa trên Nghị định 153/2020/NĐ-CP để đưa ra một số điều kiện như:

Nếu chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền thì gồm các điều kiện như:

  • Phải là công ty cổ phần hoặc công ty TNHH hoạt động theo pháp luật Việt Nam;
  • Nếu không thuộc trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính thì phải thanh toán cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc các khoản nợ có thời hạn 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có);
  • Phải đáp ứng sự an toàn trong tỷ lệ tài chính
  • Phải có phương án phát hành trái phiếu với điều kiện nó đã được phê duyệt và chấp thuận
  • Phải có báo cáo tài chính năm liền kề
  • Đối tượng tham gia chào bán thuộc điểm a khoản 1 điều 8 Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

Ngược lại, nếu chào bán trái phiếu mà không có chuyển đổi không kèm chứng quyền của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (không là công ty đại chúng) thì phải tuân thủ các điều kiện quy định tại điểm a, c, d, đ và điểm e khoản 1 Điều này.

Tóm lại, khi muốn phát hành trái phiếu thì các công ty (thuộc trường hợp được phép phát hành trái phiếu) phải xem xét xem mình thuộc trường hợp nào để đáp ứng đầy đủ theo đúng quy định.

3-doanh-nghiep-nao-duoc-phat-hanh-trai-phieu

5. Quy trình doanh nghiệp phát hành trái phiếu

Sau khi trái phiếu đã được phát hành theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo khả năng trả nợ thì doanh nghiệp sẽ được chào bán trái phiếu theo quy trình quy định tại Điều 11 Nghị định 153/2020/NĐ-CP. Cụ thể: doanh nghiệp có nghĩa vụ chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu. Tiếp theo sẽ công bố thông tin trái phiếu trước đợt chào bán. Kế tiếp, doanh nghiệp sẽ tổ chức chào bán trái phiếu. Lưu ý là trái phiếu phải được phân phối trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố trước đợt chào bán đã trình bày phía trên. Cuối cùng, doanh nghiệp phát hành thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu.

Qua bài viết trên, Luật Minh Châu hy vọng bạn đã có thêm thông tin về các doanh nghiệp được phép phát hành trái phiếu, từ đó có cái nhìn tổng quan về vấn đề trên cũng như một số vấn đề pháp lý liên quan. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu thêm về các vấn đề đã trình bày trên, vui lòng liên hệ đến Luật Minh Châu để được hỗ trợ.

>>> Có thể bạn quan tâm:

 

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

error: