Đối với mỗi loại hình công ty, Luật Doanh nghiệp có quy định chặt chẽ về thời hạn góp vốn điều lệ. Nhưng nếu công ty quá thời hạn 90 ngày nhưng không góp đủ vốn điều lệ có bị phạt không? Đó là thắc mắc của nhiều độc giả. Và chúng tôi xin giải đáp thắc mắc đó sau đây. 

Khái niệm về vốn điều lệ: 

Dựa vào Khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 chỉ ra rõ: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản mà các thành viên và chủ doanh nghiệp đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập doanh nghiệp. 

Nói cách khác đây là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đăng ký mua khi thành lập CT Cổ phần. 

Vốn điều lệ khi đăng ký chính là mức vốn mà các thành viên công ty cam kết góp và ghi trong điều lệ doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cần bao nhiêu vốn điều lệ: 

Thực tế chưa có điều Luật nào quy định về mức vốn điều lệ với cụ thể công ty. Do đó, dựa vào tình hình tài chính của thành viên cùng với mục đích HĐ của đơn vị, lúc đó vốn điều lệ được quyết định. 

Điều này có nghĩa là khi quyết định thành lập công ty, các thành viên cần xác định số vốn căn cứ vào tình hình thực tế cũng như định hướng của Doanh nghiệp sau này thế nào: 

  • Tài chính của thành viên 
  • Quy mô hoạt động của doanh nghiệp. 
  • Chi phí vận hành. 
  • Dự án có sự tham gia của đối tác nước ngoài. 

Theo Pháp luật hiện nay quy định thời hạn góp vốn đối với doanh nghiệp mới thành lập là 90 ngày tính từ ngày được cấp giấy CNĐKDN. 

Chú ý: 

Các thành viên trong công ty cần chịu trách nhiệm hữu hạn trong số vốn mình đã đăng ký hoặc đã góp. Ngoại trừ chủ doanh nghiệp tư nhân và TV hợp doanh phải chịu trách nhiệm vô hạn. 

Số vốn điều lệ sẽ quyết định mức thuế môn bài. Gồm 2 mức như sau: 

Mức 1: Nếu mức vốn trên 10 tỷ thì thuế môn bài 3 triệu/năm 

Mức 2: Nếu mức vốn dưới 10 tỷ thì thuế môn bài 2 triệu/năm. 

Khi thành lập, doanh nghiệp có phải chứng minh vốn điều lệ

Thực ra hiện nay chưa có điều luật nào quy định về nghĩa vụ chứng minh vốn điều lệ. Ở bước thành lập, công ty không phải chứng minh số vốn với cơ quan có thẩm quyền. 

Nghĩa là vốn điều lệ này do đơn vị tự đăng ký và tự chịu trách nhiệm đảm bảo tính xác thực của những nội dung đã kê khai trước đó. 

Bạn cần lưu ý nếu ngành nghề ĐKKD của doanh nghiệp có yêu cầu về vốn pháp định thì vốn điều lệ không được thấp hơn. Trong trường hợp yêu cầu vốn ký quỹ sẽ đòi hỏi công ty chứng minh. 

Góp vốn điều lệ trong thời gian bao lâu: 

Với công ty cổ phần: 

Dựa vào Khoản 1 Điều 113 của Luật Doanh nghiệp 2020 đã chỉ ra thời hạn góp vốn điều lệ của loại hình công ty này là 90 ngày được tính từ thời gian được cấp Giấy CN ĐKDN. Và thời gian này đòi hỏi các cổ đông cần phải thực hiện thanh toán đầy đủ số cổ phần đã đăng ký mua trước đó. 

Nếu quá thời hạn các cổ đông không thanh toán đủ thì doanh nghiệp sẽ phải điều chỉnh vốn trong vòng 30 ngày. 

Với công ty TNHH 1 thành viên: 

Theo quy định từ khoản 2 Điều 75 của Luật Doanh nghiệp 2020 quy định chủ sở hữu công ty loại hình này sẽ có thời hạn 90 ngày để hoàn thiện số vốn bắt đầu từ ngày cấp Giấy CNĐKDN, 

Nếu quá 90 ngày mà không đủ số vốn, chủ sở hữu phải điều chỉnh vốn trong 30 ngày . Thời điểm này chủ công ty cần phải thực hiện trách nhiệm với các nghĩa vụ tài chính phát sinh của công ty ứng với phần vốn đã cam kết trước đó. 

Với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Dựa vào Khoản 2 Điều 47 của Luật doanh nghiệp 2020 chỉ rõ thời hạn góp vốn và loại tài sản đã cam kết trong vòng 90 ngày từ ngày cấp giấy CNĐKDN. Trong thời gian này các thành viên cần đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp đã hứa trước đó. 

Với công ty hợp danh

Thực chất không có quy định cụ thể nào trong Luật doanh nghiệp 2020 về thời hạn góp vốn điều lệ của công ty hợp danh. Chỉ có khoản 1 Điều 178 Luật Doanh nghiệp 2020 đưa ra là thành viên của công ty phải góp đủ và đúng thời hạn mà đã cam kết trước đó. Nếu không góp đủ và đúng thời hạn, gây thiệt hại cho doanh nghiệp sẽ phải chịu bồi thường. 

Với doanh nghiệp tư nhân

Dựa vào khoản 1 ĐIều 188 Luật Doanh nghiệp 2020, thì loại hình này do các nhân làm chủ và sẽ chịu hoàn toàn bằng tài sản của mình về các hoạt động của doanh nghiệp nên không cần thực hiện việc chuyển quyền sở hữu vốn. 

 

Quá thời hạn góp vốn điều lệ, nếu không đủ có bị xử phạt không? 

Luật cũng đã quy định thời hạn góp vốn. Nếu không đủ vốn điều lệ trong thời hạn có thể đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ với cơ quan chuyên trách trong thời hạn 30 ngày. 

Nếu quá thời hạn 30 ngày mà công ty không thực hiện sẽ bị xử phạt. Dựa vào Điểm a Khoản 3 và Điểm b Khoản 5 Điều 46 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP sẽ phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với các đơn vị không thực hiện quy định Pháp luật. Hơn nữa còn áp dụng Biện pháp khắc phục hậu quả đó là thực hiện điều chỉnh vốn hoặc thay đổi thành viên, cổ đông sáng lập. 

Đối với mỗi loại hình công ty, Pháp luật cũng chỉ ra rất rõ các cách xử lý đối với việc không góp đủ vốn điều lệ. Nếu bạn có nhu cầu biết thêm thông tin hoặc cần chúng tôi tư vấn, xin hãy liên hệ nhanh chóng. 

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Trả lời

error: