Khi vi phạm việc xây dựng công trình trên đất rừng phòng hộ sẽ bị xử phạt vì đây là vấn đề nghiêm trọng gây hại đến môi trường. Và chính phủ đã đưa ra các biện pháp quản lý và hình phạt cho hành động này. Để tìm hiểu chi tiết về quy định sử dụng đất rừng phòng hộ và những xử phạt nếu vi phạm, chúng tôi xin cung cấp thông tin sau đây. 

Hiểu rõ về đất rừng phòng hộ: 

Dựa vào Khoản 3 Điều 5 Luật Lâm nghiệp 2017 quy định như sau Rừng phòng hộ là rừng được sử dụng với mục đích bảo vệ nguồn nước, đất, chống xói mòn, sạt lở… nói chúng là ngăn ngừa thiên tai, điều hoà khí hậu, bảo vệ môi trường cùng kết hợp với du lịch sinh thái, giải trí, dịch vụ môi trường rừng. Đất rừng phòng hộ được chia thành: 

Rừng phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ nguồn của người dân,rừng PH biên giới

Rừng PH chắn gió, cát bay, chắn sóng, lấn biển. 

Dựa vào quy định đó có thể hiểu rừng phòng hộ có thể hiểu rừng phòng hộ là khu vực rừng đã được quy hoạch cụ thể và quản lý với mục đích bảo vệ và đảm bảo sự tồn tại của hệ sinh thái rừng quan trọng. Những khu vực này có giá trị về môi trường, và đảm bảo sự đa dạng sinh học, giữ nguồn nước và hạn chế sự xói mòn đất. 

Vì rừng phòng hộ rất quan trọng trong việc giữ gìn hệ sinh thái rừng tự nhiên nên các hoạt động như khai thác gỗ, xây dựng công trình trên đất rừng phòng hộ hoặc sử dụng đất không đúng mục đích đều được xem là vi phạm và xử lý theo Pháp luật.  

Các loại đất rừng phòng hộ: 

Dựa vào Khoản 3 Điều 5 Luật Lâm nghiệp 2017 quy định rõ, rừng phòng hộ được phân loại gồm: 

Nhóm 1: 

RPH đầu nguồn 

RPH bảo vệ nguồn nước của dân cư 

RPH biên giới. 

Nhóm 2: 

RPH chắn gió, cát bay 

RPH chắn sóng, lấn biển. 

Những quy định liên quan đến rừng phòng hộ: 

Dựa vào Điều 136 Luật Đất đai 2013 đã quy định về đất rừng phòng hộ chi tiết: 

Đất rừng phòng hộ được giao cho đơn vị quản lý rừng phòng hộ nhằm quản lý, bảo vệ khoanh nuôi tái sinh rừng và trồng rừng dựa vào kế hoạch sử dụng đất được cơ quan chuyên trách phê duyệt, có thể kết hợp vào mục đích khác nhưng cần đảm bảo theo quy định của pháp luật. 

Tiếp theo tổ chức quản lý rừng giao khoán đất cho HGĐ, cá nhân sinh sống ở đó để bảo vệ và phát triển rừng. UBND cấp huyện cần giao đất ở, đất SXNN cho HGĐ, cá nhân sử dụng. 

Tổ chức, HGĐ, cá nhân có nhu cầu, khả năng bảo vệ và sinh sống ở rừng phòng hộ mà chưa có đơn vị quản lý RPH thì sẽ được Nhà nước giao đất rừng PH để bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời được dùng vào mục đích khác theo pháp luật quy định. 

UBND cấp tỉnh quyết định cho đơn vị KT thuê đất rừng kết hợp với việc kinh doanh du lịch sinh thái. 

Cộng đồng dân cư được NN giao rừng theo quy định của Luật cần đảm bảo việc giữ gìn và phát triển rừng. 

Quy định xử phạt việc vi phạm hành chính đối với việc xây dựng trên đất rừng phòng hộ: 

Nếu hành vi lấn, chiếm đất: 

Dựa theo Khoản 3, Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP chỉ rõ với hành vi lấn chiếm đất rừng PH sẽ dựa vào diện tích đất bị lấn để xử phạt hành chính từ 3 triệu đến 150 triệu đồng: 

Nếu lấn chiếm dưới 0,02 héc ta thì sẽ bị phạt từ 3-5 triệu đồng. 

Nếu lấn chiếm từ 0,02- 0,05 héc ta thì sẽ bị phạt từ 5 -7 triệu đồng

Nếu lấn chiếm từ 0,05- 0,1 héc ta thì sẽ bị phạt từ 7 -15 triệu đồng

Nếu lấn chiếm từ 0,1- 0,5 héc ta thì sẽ bị phạt từ 15 -40 triệu đồng

Nếu lấn chiếm từ 0,5- 1 héc ta thì sẽ bị phạt từ 40 -60 triệu đồng

Nếu lấn chiếm từ 1 héc ta trở lên thì sẽ bị phạt từ 60 -150 triệu đồng

Nếu hành vi xây dựng công trình trái phép trên đất rừng: 

Dựa theo Khoản 2 Điều 10 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, dựa vào diện tích đất xây dựng trái phép mà có thể phạt tiền từ 3-250 triệu đồng đối với hành vi xây dựng công trình trên đất rừng phòng hộ trái phép: 

Nếu diện tích đất xây dựng trái phép dưới 0,02 héc ta sẽ phạt tiền từ 3-5 triệu đồng. 

Nếu diện tích đất xây dựng trái phép 0,02-0,05 héc ta sẽ phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Nếu diện tích đất xây dựng trái phép 0,05-0,1 héc ta sẽ phạt tiền từ 10-15 triệu đồng. 

Nếu diện tích đất xây dựng trái phép  0,1-0,5 héc ta sẽ phạt tiền từ 15-30 triệu đồng. 

Nếu diện tích đất xây dựng trái phép 0,5-1 héc ta sẽ phạt tiền từ 30-50 triệu đồng. 

Nếu diện tích đất xây dựng trái phép 1-5 héc ta sẽ phạt tiền từ 50-100 triệu đồng. 

Nếu diện tích đất xây dựng trái phép trên 5 héc ta sẽ phạt tiền từ 100-250 triệu đồng. 

Những biện pháp khắc phục hậu quả: 

Đối với hành vi lấn chiếm đất: 

Dựa vào Điểm a,d Khoản 7 Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP đối với hành vi lấn chiếm đất rừng thì người vi phạm cần khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm hoặc nộp lại lợi nhuận bất hợp pháp có được khi vi phạm. 

Đối với hành vi xây dựng công trình trên đất

Dựa vào Khoản 4 Điều 10 Nghị định 91/2019/NĐ-CP, được bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Nghị định 04/2022/NĐ-CP, biện pháp khắc phục đối với hành vi xây dựng công trình trên đất rừng PH là phải khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm hoặc nộp lại số lợi nhuận bất hợp khác có được khi vi phạm. 

Việc xử phạt hành vi vi phạm rừng phòng hộ là điều cần thiết để bảo vệ môi trường, hệ sinh thái thể hiện sự quyết tâm của Nhà nước trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.  Với việc xử phạt người dân cũng hiểu rõ hơn sự quan trọng của việc bảo vệ môi trường rừng phòng hộ. 

 

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

error: