Trong quá trình hoạt động việc thành lập chi nhánh để dễ dàng kinh doanh là điều doanh nghiệp cần thực hiện. Vậy mỗi công ty có thành lập bao nhiêu chi nhánh? Điều kiện để thành lập là gì? Vấn đề này sẽ được chúng tôi diễn giải sau đây. 

Khái niệm về chi nhánh công ty: 

Chi nhánh là đơn vị thuộc công ty có chức năng thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng công ty. Được bao gồm nhiệm vụ đại diện theo sự uỷ quyền. Yêu cầu ngành nghề kinh doanh tại cơ sở chi nhánh cần đúng với ngành nghề kinh doanh của công ty. 

Điều kiện để thành lập chi nhánh công ty: 

Những điều kiện sau đây đòi hỏi chi nhánh cần đáp ứng: 

Tư cách hoạt động: 

Đầu tiên công ty mẹ cần phải được thành lập trước. Cần phải hiểu rằng không thể thực hiện đồng thời giữa thành lập doanh nghiệp và chi nhánh. Khi đã hoàn tất việc thành lập công ty, sẽ có cơ sở để thực hiện tiếp theo là thành lập chi nhánh. 

Tên chi nhánh: 

Về tên chi nhánh cần phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt. PHải có cụm từ chi nhánh và tên công ty.  Doanh nghiệp cũng có thể đăng ký bằng tiếng nước ngoài hoặc viết tắt. 

Trụ sở: 

Địa chỉ chi nhánh phải rõ ràng, đầy đủ gồm số nhà, ngách,,,phường, quận, thành phố, tỉnh…số điện thoại, số fax. 

Ngành nghề hoạt động: 

Phải đúng với ngành nghề của công ty. Nói cách khác chi nhánh chỉ hoạt động với ngành nghề mà công ty đăng ký. 

Công ty thành lập được bao nhiêu chi nhánh?

Dựa vào quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn chúng ta đều nhận thấy không có nội dung hạn chế số lượng chi nhánh của công ty. Nghĩa là doanh nghiệp không bị giới hạn việc thành lập chi nhánh. Doanh nghiệp dựa vào nhu cầu, khả năng để quyết định có bao nhiêu chi nhánh. Hơn nữa doanh nghiệp có thể thành lập chi nhánh nước ngoài hoặc đặt một hay nhiều chi nhánh ở địa phương. 

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty: 

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty bao gồm các giấy tờ sau: 

Thông báo thành lập chi nhánh 

Bản sao quyết định, biên bản họp của Hội đồng thành viên ( Công ty TNHH, Hợp danh), của HỘi động quản trị ( CTy Cổ phần). 

Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân với người đại diện. 

Quy trình thành lập: 

Việc thành lập chi nhánh trải qua các bước sau: 

Bước 1: Doanh nghiệp tổ chức họp và đưa ra những quyết định về việc thành lập chi nhánh. 

Bước 2: Thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ thành lập chi nhánh.

Bước 3: Nộp hồ sơ tại phòng ĐKKD  của Sở kế hoạch và Đầu tư nơi mà chi nhánh đặt trụ sở. 

Bước 4: Nhận kết quả thành lập chi nhánh. 

Thời gian thành lập chi nhánh doanh nghiệp

Đối với việc thành lập chi nhánh ở nước ngoài sẽ cần phải theo quy định của nước đó. Thời hạn 30 ngày kể từ khi chính thức lập chi nhánh ở nước ngoài, doanh nghiệp cần gửi thông báo đến phòng ĐKKD nơi công ty đặt trụ sở. Đi cùng với thông báo là bản sao Giấy CNĐK chi nhánh. 

Trong vòng 3 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp giấy CNĐK hoạt động chi nhánh. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, phòng ĐKKD sẽ thông báo bằng văn bản chi tiết về nội dung cần sửa đổi. 

Trên đây là những thắc mắc xung quanh về việc thành lập chi nhánh công ty. Mọi thắc mắc hãy liên hệ đến luật Minh Châu để được giải đáp rõ ràng. 

 

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

error: