Hiện nay hình thức hợp tác xã cũng được nhiều người quan tâm bởi những lợi thế trong quá trình hoạt động. Vậy góp vốn thành lập hợp tác xã thế nào? Có những quy định mới gì cần phải lưu ý? Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết, rõ ràng dưới đây. 

Những ai được tham gia góp vốn thành lập HTX? 

Những đối tượng dưới đây được quyền tham gia góp vốn thành lập hợp tác xã: 

Đối tượng là hộ gia đình theo quy định của pháp luật 

Là các công dân Việt Nam 

Đối tượng có thể là những người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam 

Những cá nhân có độ tuổi 18 trở lên và đảm bảo năng lực hành vi dân sự 

Những cơ quan, đơn vị là pháp nhân Việt Nam. 

Với những HTX tạo việc làm thì chỉ có cá nhân mới được đăng ký tham gia góp vốn. 

Quy định đối tượng liên hiệp HTX tham gia góp vốn gồm: 

 • Các HTX thành viên mong muốn hợp tác với nhau và sử dụng các sản phẩm các sản phẩm, dịch vụ của liên hiệp HTX. 
 • Cần có đơn đăng ký tham gia và đồng ý các điều lệ. 

Các cá nhân, tổ chức, xã viên đều có thể tham gia góp vốn nhiều hợp tác xã. 

Quyền lợi và nghĩa vụ cần thiết của các thành viên tham gia góp vốn: 

Các thành viên tham gia góp vốn có quyền và nghĩa vụ như sau: 

Quyền lợi có được của thành viên góp vốn: 

 • Các thành viên có quyền biểu quyết hay quản lý HTX một cách bình đẳng và hoàn toàn không phụ thuộc vào tỷ lệ vốn góp . 
 • Hoàn toàn được cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo HĐ dịch vụ. 
 • Các thành viên được chia thu nhập và phúc lợi theo quy định. 
 • Các thành viên được tham dự hoặc bầu các ĐB tham dự và biểu quyết nội dung liên quan đến ĐHTV và HTX thành viên. 
 • Mọi thành viên được ứng cử và đề cử các chức vụ trong bộ phận quản lý HTX, liên hiệp HTX. 
 • Mọi thành viên đều có quyền kiến nghị, yêu cầu các bộ phận liên quan giải trình hoạt động của HTX cũng có thể yêu cầu triệu tập ĐH thành viên bất thường theo quy định. 
 • Mọi thành viên được cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động HTX, đồng thời được đào tạo, bồi dưỡng, và nâng cao trình độ…
 • Sẽ được hoàn lại vốn góp theo quy định nếu ra khỏi HTX, LH HTX. 
 • Các thành viên sẽ được chia giá trị tài sản còn lại theo quy định. 
 • Các thành viên có quyền khiếu nại hay tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định pháp luật. 

Nghĩa vụ bắt buộc của các thành viên góp vốn: 

 • Các thành viên cần phải sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX, liên hiệp HTX theo hợp đồng đã ký trước đó. 
 • Mọi thành viên góp đúng và đủ vốn theo cam kết 
 • Các thành viên sẽ phải chịu trách nhiệm tài sản trong phạm vi vốn góp của mình. 
 • Đồng thời phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mình gây ra. 
 • Các thành viên cần phải tuân thủ điều lệ, các quy chế, nghị quyết và các quyết định, cũng như các nghĩa vụ khác theo quy định. 

Những quy định mới về việc góp vốn thành lập HTX và LH HTX 

Để biết được những quy định mới về việc góp vốn, bạn cần biết những khái niệm về vốn góp tối thiểu và vốn điều lệ. 

Vốn góp tối thiểu chính là số vốn mà những người muốn trở thành thành viên phải góp vào vốn điều lệ của HTX. 

Vốn điều lệ là số vốn được các thành viên góp trong thời gian nhất định và được thể hiện vào điều lệ hợp tác xã và LHHTX. 

Quy định 1: Giá trị vốn góp

Vốn góp phải là tiền Việt Nam. 

Trường hợp nếu vốn góp là tài sản khác ngoài tiền thì cần đảm bảo như sau: 

Quy đổi ra tiền Việt Nam như ngoại tệ, hiện vật, đất…

Giá trị vốn góp theo nguyên tắc thoả thuận của các HTX với thành viên, cũng có thể thông qua tổ chức thẩm định. 

Quy định 2: Tỷ lệ vốn góp của các thành viên

Nếu là hợp tác xã: 

Thành viên góp theo thoả thuận và cần phải quy định trong điều lệ hợp tác xã. 

Vốn góp sẽ không quá 20% vốn điều lệ của HTX

Nếu là liên hiệp hợp tác xã: 

Các thành viên góp theo thoả thuận và các quy định của điều lệ 

Vốn góp không quá 30% vốn điều lệ của LHHTX. 

Thực chất chưa có luật quy định về mức góp vốn tối thiểu là bao nhiêu. Do đó các thành viên sẽ tự nguyện đăng ký và đóng góp theo điều lệ. 

Quy định 3: Giấy chứng nhận vốn góp 

Các thành viên sẽ được cấp giấy chứng nhận khi góp đầy đủ số vốn. 

Về giấy chứng nhận sẽ gồm các nội dung: 

 • Thông tin HTX như địa chỉ, số và ngày cấp giấy CN. 
 • Thông tin chi tiết, rõ ràng của thành viên theo quy định. 
 • Tổng số vốn góp và thời gian góp vốn vào HTX
 • Họ tên và chữ ký của người đại diện

Điều lệ HTX, liên hiệp HTX quy định rõ ràng trình tự, hồ sơ thủ tục cấp lại hay trường hợp thu hồi GCN vốn góp. 

Quy định 4: Về việc trả lại hay thừa kế vốn góp của các thành viên

Các thành viên sẽ được hoàn lại vốn góp khi trong các trường hợp sau: 

Chấm dứt tư cách của thành viên hợp tác xã

Hoàn lại phần vốn góp vượt quá mức vốn góp tối đa dựa vào quy định

Hoàn lại vốn góp nếu thành viên bị Toà tuyên bố mất NLHVDS

Khi người thừa kế để lại tài sản thừa kế cho HTX thì vốn góp sẽ được liệt vào tài sản không chia. 

Nếu thành viên bị Toà án tuyên bố mất tích hoặc người thừa kế từ chối nhận. Hoặc thành viên là pháp nhân, HTX bị chia hoặc phá sản…

Quy định 5: Về hồ sơ thủ tục, mức và thời hạn góp vốn điều lệ

Tất cả đều được quy định theo điều lệ của hợp tác xã hay liên hiệp hợp tác xã. 

Trong thời gian 6 tháng, được bắt đầu tính từ ngày cấp giấy CNĐK hợp tác xã hay tính từ ngày kết nạp thành viên. Các thành viên phải đóng góp số vốn cam kết trước đó. 

Nếu các thành viên không góp đủ và theo thời gian thì Hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã có quyền chấm dứt tư cách. 

Quy định 6: Hướng dẫn cách tăng hoặc giảm vốn điều lệ

Nếu HTX hoặc liên hiệp HTX muốn tăng hoặc giảm vốn điều lệ để sát với tình hình thực tế, có thể áp dụng theo hướng dẫn sau: 

Tăng vốn điều lệ: 

Các thành viên quyết định tăng mức vốn góp tối thiểu

Huy động thêm vốn góp của các thành viên 

Tăng thêm thành viên. 

Giảm vốn điều lệ: 

Để giảm vốn HTX có thể trả lại vốn góp cho các thành viên. Tuy nhiên cần phải đảm bảo tỷ lệ vốn góp tối đa theo quy định. 

Đối với những ngành nghề yêu cầu vốn pháp định thì vốn điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải bằng hoặc cao hơn vốn pháp định. 

Với các thông tin trên đây, chắc hẳn bạn đã hiểu rõ hơn về các quy định mới với hình thức hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã rồi. Mọi thông tin cần chúng tôi tư vấn và hỗ trợ hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp mọi thắc mắc. 

 

Hỗ trợ giải đáp
Trả lời

error: